Uudised

Parandatud teade! Muutuvad laste ja tervishoiuteenuse osutajate karantiinireeglid ning üldised reisipiirangud 07. veebruar Kabala Lasteaed-Põhikool


Stenbocki maja, 3. veebruar 2022 –  Valitsus otsustas täna loobuda alates esmaspäevast, 7. veebruarist lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta. Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit. Lisaks muutuvad tervishoiutöötajate karantiininõuded möödapääsmatute tööülesannete täitmiseks. Valitsus uuendas ka riigipiiri ületamise reegleid vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu 25. jaanuari uutele soovitustele.

Haigustunnusteta lapsed ei pea haridusasutuses ja huvihariduses toimunud lähikontakti korral karantiini jääma.

Kuidas käituda väljaspool haridusasutust ja huviharidust toimunud lähikontakti korral, loe lähemalt:

Vabariigi valitsuse kodulehel https://valitsus.ee/uudised/parandatud-teade-muutuvad-laste-ja-tervishoiuteenuse-osutajate-karantiinireeglid

Haridusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/et/uudised/muutuvad-laste-ja-tervishoiuteenuse-osutajate-karantiinireeglid

 

Uudist vahendas: Marco Saluste, Kabala Lasteaed-Põhikooli haridustehnoloog - infojuht.

Stenbocki maja, 3. veebruar 2022 –  Valitsus otsustas täna loobuda alates esmaspäevast, 7. veebruarist lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta. Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit. Lisaks muutuvad tervishoiutöötajate karantiininõuded möödapääsmatute tööülesannete täitmiseks. Valitsus uuendas ka riigipiiri ületamise reegleid vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu 25.

jaanuari uutele soovitustele.

Haigustunnusteta lapsed ei pea haridusasutuses ja huvihariduses toimunud lähikontakti korral karantiini jääma.

Kuidas käituda väljaspool haridusasutust ja huviharidust toimunud lähikontakti korral, loe lähemalt:

Vabariigi valitsuse kodulehel https://valitsus.ee/uudised/parandatud-teade-muutuvad-laste-ja-tervishoiuteenuse-osutajate-karantiinireeglid

Haridusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/et/uudised/muutuvad-laste-ja-tervishoiuteenuse-osutajate-karantiinireeglid

 

Uudist vahendas: Marco Saluste, Kabala Lasteaed-Põhikooli haridustehnoloog - infojuht.