Uudised

“Vestlusõhtu lastevanematega” 15-03-2022 kl 17-18 07. märts Kabala Lasteaed-Põhikool


Lugupeetud lapsevanemad!

 

Oleme arenev organisatsioon ning soovime muutuda kooli ja lasteaia kogukonnale (eelkõige lastevanematele) avatumaks ja viia sisse “Vestlusõhtu lastevanematega”.

Vestlusõhtu formaat on COVID olukorrast tingituna hetkel veebipõhine ehk kohtumised toimuvad video teel. Enne kohtumist soovime saada sisendit kooli ja lasteaia tegevust puudutavate teemadest ja küsimustest, mis teid kõnetavad ja millele soovite saada vastuseid.

Küsimused saab esitada Google Vormi anonüümselt  (kuid soovi korral võib ikka muidugi ka oma nime alla kirjutada).

Toimuma hakkab  Vestlusõhtu  Google Meet keskkonnas,  1x kuus teisipäeva õhtul kell 17.00-18.00, kus kooli juhtkond ja küsimuse iseloomust johtuvalt ka kooli töötajad vastavad laekunud küsimustele.

Vastamisele tulevad küsimused, mis on esitatud hiljemalt nädal aega enne vestlusõhtut. Muidugi küsimusi saab esitada ka jooksvalt, kuid kui need on esitatud hiljem, kui nädal aega enne vestlusõhtut, siis neid käsitletakse järgmisel korral.

 

Esimene Vestlusõhtu Lapsevanematega Google Meet`is 15.03. 2022.  Ja kuna uudis hiljapeale jäi, võtame seekord teemaks küsimused, mis on laekunud selle nädala reedeks (kuni 11.03.2022)

Järgnevad kohtumised:

12-04-2022

17-05-2022

 

Marco Saluste

Kabala Lasteaed-Põhikooli haridustehnoloog-infojuht

Lugupeetud lapsevanemad!

 

Oleme arenev organisatsioon ning soovime muutuda kooli ja lasteaia kogukonnale (eelkõige lastevanematele) avatumaks ja viia sisse “Vestlusõhtu lastevanematega”.

Vestlusõhtu formaat on COVID olukorrast tingituna hetkel veebipõhine ehk kohtumised toimuvad video teel. Enne kohtumist soovime saada sisendit kooli ja lasteaia tegevust puudutavate teemadest ja küsimustest, mis teid kõnetavad ja millele soovite saada vastuseid.

Küsimused saab esitada Google Vormi anonüümselt  (kuid soovi korral võib ikka muidugi ka oma nime alla kirjutada).

Toimuma hakkab  Vestlusõhtu  Google Meet keskkonnas,  1x kuus teisipäeva õhtul kell 17.00-18.00, kus kooli juhtkond ja küsimuse iseloomust johtuvalt ka kooli töötajad vastavad laekunud küsimustele.

Vastamisele tulevad küsimused, mis on esitatud hiljemalt nädal aega enne vestlusõhtut. Muidugi küsimusi saab esitada ka jooksvalt, kuid kui need on esitatud hiljem, kui nädal aega enne vestlusõhtut, siis neid käsitletakse järgmisel korral.

 

Esimene Vestlusõhtu Lapsevanematega Google Meet`is 15.03. 2022.  Ja kuna uudis hiljapeale jäi, võtame seekord teemaks küsimused, mis on laekunud selle nädala reedeks (kuni 11.03.2022)

Järgnevad kohtumised:

12-04-2022

17-05-2022

 

Marco Saluste

Kabala Lasteaed-Põhikooli haridustehnoloog-infojuht