Nimi

Amet

Kontakt e-post

Telefon

Vastuvõtt

         

Eve Burmeister

 direktor

direktor@kabala.edu.ee 51900751

 

 

Katrin Puusepp  sekretär juhiabi kool@kabala.edu.ee  4892447

 Kokkuleppel

 Kabalas

 E, T, K, N, R

Tiia Sõber

 majandusjuhataja

 lasteaias asenduste

 korraldamine

 

tiia.sober@kabala.edu.ee  4892447

 Kokkuleppel

 Kabalas

 E, T, K, N, R

Marco Saluste  haridustehnoloog-infojuht marco.saluste@kabala.edu.ee  4892447

 Kokkuleppel

 Kabalas, Lipal,

 Purkus

 E, T, K, N, R

Kadi Peedo

õppekoordinaator

kadi.peedo@kabala.edu.ee  4892447

 Kokkuleppel

 Kabalas, Lipal,

 Purkus

 E, T, K, N, R

 

Põhikooli õpetajad 2023/2024 õppeaasta

 

Õpetaja

 Amet

Kontakt e-post

 ruum

 Konsultatsioon

         
Anu Vendelin

 klassiõpetaja, 2. ja 3. klassi klassijuhataja

anu.vendelin@kabala.edu.ee  145  N kokkuleppel
 

 kunstiõpetaja 7.,8.

 ja 9. klass

   
 

 pikapäevarühmaõpetaja

 õpiabi õpetaja

 

   
Aimi Allikmäe

 klassiõpetaja, 4. klass

 käsitöö ja kodundus 4. ja 5. klass

aimi.allikmae@kabala.edu.ee  117  K 13.25 – 14.10
   pikapäevarühmaõpetaja    
 

 õpiabi õpetaja

 

   
Hele Ojamaa  klassiõpetaja 1. klass hele.ojamaa@kabala.edu.ee  135  E 14.20 – 15.05
   matemaatika 5. klass    
   kunstiõpetaja 5.,6. klass    
   pikapäevarühmaõpetaja    
 

 õpiabi õpetaja

 

   
Salle Nurmeta  6. klassi klassijuhataja salle.nurmeta@kabala.edu.ee  206

 E, T, N, R

 kokkuleppel

   inglise keel 3.-9. klass    
   karjääriõpetus 8. klass    
 

 karjäärikoordinaator

 

   
Anu Siniroht  7. klassi klassijuhataja anu.siniroht@kabala.edu.ee  102  K 14.20 – 15.05
   muusika 1.-9. klass    
 

 loodusõpetus 5.-6. klass

 

   
Koidu Pettai  5., 8. ja 9. klassi klassijuhataja koidu.pettai@kabala.edu.ee  204  E, K kokkuleppel
 

 eesti keel ja kirjandus

 5. ja 9. klass

   
 

 vene keel 6.-9. klass

 

   
Daina Jüristo

ajalugu, ühiskonnaõpetus,

kodundus ja käsitöö 6.-9. klass

 

daina.juristo@kabala.edu.ee  136  T 14.20 – 15.05
Jaanika Voomets  matemaatika 6.-9. klass jaanika.voomets@kabala.edu.ee  208

 E, K, N, R

 kokkuleppel

   füüsika 8.-9. klass    
 

 loodusõpetus 7. klass

 arvutiõpetus 5. klass

 

   
Signe Talisoo

 eesti keel ja kirjandus

 6.-8. klass

signe.talisoo@kabala.edu.ee  raamatukogu  T, K kokkuleppel
 

 raamatukoguhoidja

 

   
Ülli Toomemäe  bioloogia 7.-9. klass ulli.toomemae@kabala.edu.ee  146  T 14.20 – 15.05
   geograafia 7.-9. klass    
 

 KIK projektide koordinaator

 

   
   ajalugu 5.-9. klass    205  T kokkuleppel
 

 ühiskonnaõpetus

 6. ja 9. klass

 

   
Luule Nikopensius

 keemia 8.-9. klass

 

luulen@gmail.com  146  K kokkuleppel
Enn Kübar  tehnoloogia 4.-9. klass enn.kubar@kabala.edu.ee

 Tehnoloogia

 klass

 T kokkuleppel
Ene Kangrumägi 

 kehaline kasvatus 1.-9. kl, lasteaia liikumisõpetaja

 

ene.kangrumagi@kabala.edu.ee  Võimla  E, T, K kokkuleppel
Kadi Peedo  inimeseõpetus 7.-8.kl kadi.peedo@kabala.edu.ee  

 Kokkuleppel

 E, T, K, N, R

       

Majanduspersonal

Maive Papp  valvur-koristaja    
Ülle Lehemets  valvur-koristaja    
Õnne Talisoo  võimla administraator, majahoidja    
Piret Raagmaa  kokk    
Tiina Kuusemets  kokk-abikokk